Publikacja zawiera zbiór 13 referatów wygłoszonych na konferencji naukowej, która odbyła się w maju 2011 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Trzymiesięczne zacięte walki o Festung Breslau w pierwszej połowie 1945 r. toczyli Sowieci z Niemcami. Jednak wyrokiem historii miasto będące przedmiotem ich walk znalazło się, jako Wrocław, w państwie polskim. I to chyba wyjaśnia, dlaczego historią zmagań o Festung Breslau zainteresowani są przede wszystkim Polacy – tak mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, jak i historycy – zawodowcy i amatorzy. To fragment historii ich miasta – ich miejsca na ziemi. To dlatego właśnie w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu wyrósł mit Twierdzy: ten negatywny – silniej zakorzeniony w mediach i tzw. szerokim społeczeństwie – i neutralny – żywy raczej wśród pasjonatów historii regionalnej.

Oddawany do rąk Czytelnika tom studiów przynosi kolejną garść informacji na temat najbardziej dramatycznych wydarzeń w ponad 1000-letniej historii Wrocławia. Znalazły się w nim teksty bardzo różne, dotyczące, tak bezpośrednio wydarzeń z 1945 r., jak i ich długofalowych konsekwencji. Mowa w nich, zarówno o walkach toczonych o Festung Breslau, jak i o sytuacji powstałej po jego kapitulacji; o relacjach źródłowych i dokumentach na temat walk i tragedii miasta i kronikach filmowych dramat ten dokumentujących; o legendzie Iwana Połbina i rosyjskim odkrywaniu tematu „pasljedniej kreposti Rejcha”; i wreszcie – o uporczywej propagandzie „wyzwalania Wrocławia” i jakże żywej obecnie, również w zainteresowaniach problematyką Festung Breslau, „wrocławskiej fali”.

Publikacja wydana wspólnie w ramach projektu wydawniczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Wydawnictwa GAJT 1991. Publikacje można zakupić w siedzibie Ośrodka oraz w naszym sklepie na allegro.pl.

Festung Breslau – 1945 – nieznany obraz, red. Tomasz Głowiński, Wrocław 2013, ss. 192

cena: 30,00 zł

 

Festung-25-292.jpg

Festung2.jpg

X