Historia powojenna Dolnego Śląska

Ośrodek przygotował i wydał trzecią publikację z serii „Materiały dla nauczycieli”. Książeczka „Nasz Wrocław – nasz region” ukierunkowana została na edukację regionalną. Zawiera scenariusze lekcji w klasie i w terenie, karty pracy, propozycje konkursów i zgadywanek dla przedszkoli i szkół podstawowych. Edukacja regionalna to nauczanie interdyscyplinarne obejmujące różnorodne przedmioty i umiejętności. Z tego względu zamieszczone materiały nastawione są na historię miasta, regionu, ale także sztukę i dziedzictwo kulturowe. Zawarte w niej propozycje i pomysły mogą być atrakcyjnym uzupełnieniem codziennych zajęć i realizowanych programów nauczania. Wyboru i opracowania tego materiału dokonali doradcy metodyczni Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Ewa Skrzywanek i Hanna Staniów.

X