Kapłan Pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903–1974

Film przedstawia drogę życiową metropolity wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka pokazując miejsca, w których się wychował, kształcił i dorastał, gdzie uczył się tolerancji i kultury europejskiej, a także dokonania kardynała jako hierarchy kościelnego. Główny akcent położony został na działania, jakie podejmował na drodze do pojednania polsko-niemieckiego, a szczególnie na okoliczności powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym padły słynne słowa o przebaczeniu. W filmie wykorzystano bogaty materiał archiwalny, w dużej części dotąd, wypowiedzi świadków historii, historyków i przyjaciół kardynała.
W filmie wykorzystano bogaty materiał archiwalny, w dużej części dotąd nieznany (m.in. z Archiwum Akt Nowych, Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Instytutu Pamięci Narodowej, z archiwum filmowego ks. Dr Jerzego Rasiaka, z archiwum Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”), wypowiedzi świadków historii, historyków i przyjaciół kardynała, wśród nich: prezydenta Richarda von Weizsäckera, kard. Henryka Gulbinowicza, doktora Hansjakoba Stehle, historyków Normana Daviesa, Piotra Madajczyka, Grzegorza Straucholda.
Dotychczas odbyło się kilkanaście pokazów kinowych filmu m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy, Świdnicy. Film był emitowany przez wrocławski oddział TVP – obejrzało go ok. 80 tys. widzów.
Scenariusz i reżyseria: Marcin Bradke
Współpraca reżyserska: Wojciech Kucharski, Grzegorz Auguścik
Zdjęcia: Grzegorz Auguścik
Produkcja: Poraj Media na zlecenie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
Rok produkcji: 2008
Aby zakupić film, należy wysłać zamówienie na adres [email protected]

X