Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" » Kominek

Kominek

Opowieść o ks. kardynale Bolesławie Kominku widzianym oczami operatora – dokumentalisty ks. Jerzego Rasiaka, który jeszcze jako kleryk dokumentował amatorską kamerą życie codzienne archidiecezji wrocławskiej.

X