Nasz Wrocław – nasz region

Jako pierwszą publikację serii wydawniczej skierowanej do nauczycieli historii i WOS-u Ośrodek przygotował publikację„Historia powojenna Dolnego Śląska”, w skład której wchodzi książka z dziesięcioma konspektami lekcji uzupełniona płytą DVD, zawierającą zdjęcia, filmy, plakaty oraz inne pomoce dydaktyczne.

W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Publikacja napisana jest przez czynnego pedagoga – Adama Franiuka, a przedstawione lekcje przystosowane są do różnych poziomów wiedzy uczniów.

W marcu 2010 roku odbyła się promocja książki połączona z dyskusją skierowaną do nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat roli historii regionu w nauczaniu historii. W rozmowie udział wziął autor publikacji – dr Adam Franiuk, a także prof. Grażyna Pańko oraz prof. Joanna Wojdon – dydaktycy historii z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prezentujemy konspekty w wersji elektronicznej – zapraszamy do wykorzystywania ich podczas lekcji historii, WOS-u lub zajęć pozalekcyjnych!

X