Wystawa „Wrocław 1945-2016”

Wystawa stała „Wrocław 1945-2016”

W tym muzeum nie nosi się kapci, a wielu instalacji można dotknąć lub przyjrzeć im się z bliska. Wystawa „Wrocław 1945-2016” składa się ośmiu części ułożonych chronologicznie. Pierwsza część wprowadzi nas w historię spokojnego miasteczka na Kresach Wschodnich w czasach II RP. Jego mieszkańcy zostali zmuszeni do zmierzenia się z realiami wojny, a później także przesiedleń
i migracji. Wielu Polaków znalazło swój nowy dom we Wrocławiu, a ich losom poświęcona jest część „Obce miasto”.
O czasach PRL-u opowiadają z kolei m.in. części „Za żelazną kurtyną” oraz „Miasto nad Odrą 1945-1980”. Odwiedzający zapoznają się m.in. z historią pojednania polsko-niemieckiego i listu biskupów polskich, działalnością Radia Wolna Europa i epidemią czarnej ospy we Wrocławiu. Szczególne miejsce na wystawie zajmują losy „Solidarności” we Wrocławiu. Na koniec na zwiedzających czeka historia Wrocławia po roku 1989 – aż do czasów obecnych.
Na wystawie będzie można także zwiedzić klasę szkolną z oryginalnymi ławkami z okresu tuż po wojnie, sklep mięsny, dawny przystanek, pokój opozycjonisty, a nawet celę więzienną, oraz obejrzeć wiele ciekawych pamiątek należących do osobistości zasłużonych dla kultury, nauki i sportu.
W Centrum Historii Zajezdnia znajduje się również kino, które będzie wykorzystywane do projekcji także poza godzinami otwarcia wystawy.

Szczegóły >>

X