Radosne obchody Święta Niepodległości

W ramach rozpoczętej w 2010 r. serii wydawniczej skierowanej do nauczycieli historii i WOS-u (z naciskiem na historię regionalną) Ośrodek przygotował i wydał drugą publikację. Książeczka „Radosne obchody Święta Niepodległości” zawiera nietuzinkowy materiał stanowiący pokłosie dziesięcioletniej pracy nauczycieli, dzieci i młodzieży wrocławskich placówek oświatowych uczestniczących w Radosnych Obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Wyboru i opracowania tego materiału dokonali doradcy metodyczni WCDN-u: panie Ewa Skrzywanek i Małgorzata Olewińska-Syta. Wśród zebranych propozycji na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości znaleźć można gry edukacyjne, piosenki, quizy, scenariusze lekcji, apeli itp.

Publikacja powstała dzięki współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

X