Rok pamięci Ludwika Hirszfelda

W ramach obchodów roku pamięci Ludwika Hirszfelda Ośrodek przygotował serię filmów pr. „Profesor Ludwik Hirszfeld. Myśli, aforyzmy, cytaty”, w których aforyzmy profesora i reflekcje nimi inspirowane wygłaszają ważni wrocławianie oraz kontynuatorzy dziedzictwa naukowca.

Reżyseria i scenaiusz: Andrzej Jerie
Producent wykonawczy: Krzysztof Kozłowski na zlecenie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Instytutu Imunologi I Terapi Doświadczalnej PAN oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego
Rok produkcji: 2014

Odcinek nr 1: dr hab. Jacek Rybka
Odcinek nr 2: prof. Jan Miodek
Odcinek nr 3: Marek Mutor – dyr. Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
Odcinek nr 4: prof. Andrzej Lange
Odcinek nr 5: mgr inż. Rafał Donczew – laureat stypendium im. prof. Ludwika Hirszfelda
Odcinek nr 6: prof. Alicja Chybicka
Odcinek nr 7: dr hab. Marcin Czerwiński – IIiTD PAN
Odcinek nr 8: prof. dr hab. Paweł Kisielow
Odcinek nr 9: prof. Czesław Radzikowski

.

Odcinek nr 1: dr hab. Jacek Rybka

X