Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" » Sprostowanie i zmiana terminu składania ofert dot. ogłoszenia o składaniu ofert na usługi tłumaczenia z języka polskiego na angielski / z angielskiego na polski. Data zamieszczenia zmiany: 28.05.2015 r.
X