Świadectwa Historyczne VII

„Mniejszości narodowe, etniczne, religijne w mojej miejscowości. Świadectwa historyczne 1945-2017” jest to VII edycja konkursu z serii Świadectwa historyczne.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników), w szczególności z województw, które wchodzą w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie).

Prace konkursowe powinny opierać na relacjach dotyczących funkcjonowania mniejszości narodowej, etnicznej lub religijnej w lokalnej społeczności. Mogą zatem dotyczyć zarówno tradycji, zwyczajów wybranej mniejszości, jej dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wybitnych postaci, współistnienia i wpływu na lokalną społeczność, a także innych aspektów powiązanych z życiem mniejszości. Opisane historie muszą mieścić się w zakreślonych w temacie ramach czasowych (1945–2017) i geograficznych (ziemie przyłączone do Polski po II wojnie światowej, a w szczególności ziemie zachodnie i północne).

Podstawowym elementem pracy jest pozyskane świadectwo – relacja naocznego świadka/ów lub osoby/osób wybranych przez autora jako bohatera jego pracy lub/i dokumenty, zdjęcia pozyskane z prywatnego archiwum lub archiwum instytucji, której dotyczy świadectwo (zakładu pracy, organizacji itp.). Opracowanie powinno także zawierać interpretację lub autorską ocenę uzyskanych źródeł.

Pomocna przy opracowywaniu relacji może być książeczka „Na tropie historii – czyli jak opracować relację świadka historii”, znajdująca się w załączniku.

Nagrodą główną w konkursie jest laptop.

 

Ważne terminy:
Do 24 listopada 2017 – zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (wysłanie wypełnionej formatki na adres: [email protected]).
Do 6 kwietnia 2018 – wysyłka prac konkursowych wraz z wypełnioną i podpisaną metryczką pracy i zgodą na udział w konkursie (mailowo na [email protected], lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem Świadectwa Historyczne).
31 maja 2018 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie zajezdnia.org oraz informacja wysłana do zwycięzców konkursu.

Dokumenty:
Formularz_zgłoszeniowy
Metryczka pracy
Regulamin Konkursu – VII edycja
Zgoda na udział w konkursie – niepełnoletni


Rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce – „W poszukiwaniu małej Rosji” – Rodion Urtenkov z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławieckim

II miejsce – „Wielokulturowość mojego miasta Kudowy – Zdroju” – Wojciech Stępień z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju

III miejsce – „Grecki świat w Zgorzelcu” – Aleksandra Fitas z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

X