Historia

Prezentujemy kilka wybranych opowieści świadków historii. Więcej relacji znajduje się w naszym Centrum Dokumentacyjnym we Wrocławiu przy ul Piaskowej 13.

Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy zbiory archiwlane. W Archiwum Historii Mówionej znajduje się ponad 800 świadectw, które stanowią bazę źródłową dla badaczy coraz chętniej wykorzystujących w swojej pracy naukowej metodę historii mówionej (oral history).

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” począwszy od 2008 roku prowadzi szereg projektów dotyczących życia i działalności kard. Bolesława Kominka, a także okoliczności powstania i znaczenia Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.

X